พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล (หญิง) รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี สพม.สุรินทร์

26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ. สพม.สุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล (หญิง) รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วย คณะประธานสหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 1- 8 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพม.สุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนสิริธร จังหวัดสุรินทร์