ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่องประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น […]

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (การขึ้นบัญชี รอง ผอ.,ผอ.สถานศึกษา)

เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกั […]

» Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา)

เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ […]

» Read more
1 2