พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.สุรินทร์ ประเภทกีฬาฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.สุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ โดมสนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา14.30 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.สุรินทร์ ประเภทกีฬาฟุตซอล พร้อมด้วย นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจคณะผู้จัดงานดำเนินการแข่งขันกีฬา คณะผู้บริหาร สหวิทยาเขต 7 ครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.สุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ โดมสนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์