ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ cs 213 ของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จำนวน 1 หลัง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ cs 213 ของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จำนวน 1 หลัง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศขายทอดตลาด รร.สำโรงทาบ 621 KB 142