ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 10 /2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8

ครั้งที่ 10 /2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ10-2566 3 MB 22