สพม. สุรินทร์ รับรายงานตัว “ครูผู้ช่วย” รอบ 7 ใน 9 เอกวิชา จำนวน 12 อัตรา

(12 มิถุนายน 2567) เช้านี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมในวาระการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รอบที่ 7) ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารพญาคชสาร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย ใน 9 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย

  • ภาษาไทย จำนวน 2 ราย
  • สังคมศึกษา จำนวน 4 ราย (สละสิทธิ์ 2 ราย)
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย
  • คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย (สละสิทธิ์ 1 ราย)
  • ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย
  • ภาษาจีน จำนวน 2 ราย
  • ดนตรี จำนวน 1 ราย
  • พลศึกษา จำนวน 2 ราย (สละสิทธิ์ 1 ราย)
  • ฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้กำลังใจและกล่าวแสดงความยินดีฯ และเผยถึงที่มาของการก้าวสู่ในวันนี้ด้วยเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานฯ เพื่อเติมเต็มอัตรากำลังให้ครบและครอบคลุมจำนวนทุกโรงเรียนตามกรอบของแผนงานและกฎหมาย รวมถึงการเติมเต็มสาขาวิชาการเรียนการสอนที่ขาดแคลนให้มีบุคลากรครูเข้ามาเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นต้น หลังจากนั้นจึงได้มีการสอบถามถึงการเดินทางมาเข้ารับการรายงานตัวครั้งนี้ ความเป็นไป และการใส่ใจความห่วงใยในด้านต่าง ๆ การเลือกโรงเรียน และการดูแลในเรื่องของข้อมูลที่พัก-บ้านพักครู เป็นรายบุคคลทุกคน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความเชื่อมั่นในพลังของคุณครูยุคใหม่ที่สามารถสร้างเสริมการ “เรียนดี มีความสุข” ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังได้แนะนำในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่คุณครูทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมต่อไป 

ในขณะที่นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดของภาพรวมในการรับรายงานตัวฯ ครั้งนี้ อย่างครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องที่คุณครูจำเป็นต้องทราบ

หลังจากนั้น นายดนัย คำผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู

พร้อมกันนี้ ดร. ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายพิเศษในบริบทของการเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านการเปิด (Lesson Study) ให้ครูผู้ช่วยรับทราบมุมมองจาก ศน.

อนึ่ง บรรยากาศในวันนี้ นายวรเชษฐ์ บุญยง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เดินทางมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับ “ครูผู้ช่วย” พร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดงานบริการในกิจการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วย