ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (การดำเนินการประเมิน ภาค ค)

เรื่องการดำเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศเพิ่มเติม ภาค ค กรณีพิเศษ 1 MB 194