ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม นิเทศฯ)

เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศชื่อผู้ไรับคัดเลือก 208 KB 70