ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและรับมอบเงินจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กนักเรียน จำนวนเงิน 10,000 บาท