ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งฯ)

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้