ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมการรับการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566