ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ KPS Open House 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนประจำปีการศึกษา2566