ร่วมพิธียกเสาเอกโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ณ มณฑลพิธี โรงเรียนกระเทียมวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์