ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งฯ (38 ค. (2))

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด […]

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามมาตรา 38 ค. (1))

เรื่อ่งการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ต […]

» Read more
1 2