ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 1 /2567

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8

ครั้งที่ 1 /2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ1-2567 3 MB 55