ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคาร 4 ที่ชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากประสบภัยทางธรรมชาติ ของโรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์