นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สพม.สุรินทร์ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน nogif

ประกาศ No Gift Policy สพม.สุรินทร์  ฉบับภาษาไทย

ประกาศ No Gift Policy สพม.สุรินทร์  ฉบับภาษาอังกฤษ