รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7 /2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์

ครั้งที่ 7 /2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมริมธารา สวนป่ารีสอร์ท

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์