ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการท้องถิ่นฯ)

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศรายชือผู้ได้รับโอน 38 ค.(2) อ.ก.ค.ศ.เขตฯ(1) 506 KB 213