การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (การย้ายกรณีปกติ)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (แจ้งเขตอื่น)

แจ้ง สพท.อื่น