ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ)

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 256๖ รอบที่ ๑

และนักศึกษาทุนโครงการ สควค.ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1.ประกาศการคัดเลือกนักศึกษา 298 KB 743