ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1 ผลการพิจารณาการย้าย(ครู) 265 KB 898