ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา)

เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศ สพม.สร.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหาร ปี 772 KB 2172