PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน)

PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน) ของ สพม.สุรินทร์ ปี 2566

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผอ.รร,รอง ผอ.รร)

รายละเอียดังเอกสารแนบ

» Read more
1 2 3 7