ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศรายชื่อผู้สมัครโอนนักวิเคราะห์นโย 457 KB 201