ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 9 /2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8

ครั้งที่ 9 /2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ9-2566 381 KB 12