รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทขาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทขาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ4-2566 5 MB 61