ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงา […]

» Read more