ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1 (1) 353 KB 91