รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 10/2565

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ10-2565 2 MB 25