รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 10/2565

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ สำนักงานเขตพื้นท […]

» Read more