ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 -8
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf วาระประชุมประธานสหฯ ครั้งที่ 5-2565 98 KB 37