รายงานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมประธานสหฯ ครั้งที่ 3-2565 801 KB 31