รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2565
ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1.รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่3-2565 1 MB 27