ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 1 hour ago

สพม.สุรินทร์ เตรียมช่วยเหลือครอบครัว นร. ประสบเพลิงไหม้ ตลาดรัตนบุรี ... เร่งด่วน !!!

(17 เมษายน 2567) เวลา 14.00 น. ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) มอบหมายให้นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) พร้อมด้วย นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณตลาดสด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้าง

ในเบื้องต้นพบว่าที่อยู่อาศัยของนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ประสบเหตุครั้งนี้ จำนวน 4 หลังคาเรือน รวมจำนวน 5 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้น และทางสพม.สุรินทร์ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

อนึ่ง เหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงดึกของคืนวันที่ 16 เมษายน 2567 ในพื้นที่บริเวณที่เป็นตลาดสดของเทศบาลตำบลรัตนบุรี

#สพมสุรินทร์ #การศึกษา #มาตรการความปลอดภัย #เฝ้าระวัง #่ช่วยเหลือนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 5 hours ago

มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ จับมือ สพม.สุรินทร์ จัดกิจกรรม "พบอาจารย์นิเทศก์"

(17 เมษายน 2567) นายวิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนางนุษย์นภา พิทยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุรินทร์ ให้การต้อนรับนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ในกิจกรรม “พบอาจารย์นิเทศก์” กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

ผศ.ดร. วิเศษ ชิณวงศ์ อาจารย์หลักสูตร ค.ม. (พุทธบริหารการศึกษา) เปิดเผยถึงความคาดหวังในความร่วมมือบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ว่า “คือเราก็เห็นผลงาน และความสำเร็จของ สพม. สุรินทร์ มาตลอด และสพม.ฯ เองก็เป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลเขตพื้นที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จระดับชาติ นิสิตฯ ของเราจึงมุ่งหวังที่จะมา ที่นี่เยอะกว่าที่อื่น ปีนี้มีจำนวนมากถึง 10 คน ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงแบ่งชุดนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ ออกเป็น 2 ชุด ซึ่งชุดที่หนึ่ง มีการฝึกปฏิบัติฯ เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันเราก็เห็นผลงานและความสำเร็จ และระบบการบริหารงานที่นี่ก็โดดเด่นมาก ลูกศิษย์เราจึงอยากมาเรียนรู้ที่นี่” ผศ.ดร. กล่าว

#สพมสุรินทร์ #ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ #มจร #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 days 4 hours ago

ขอขอบคุณ ครม. “ ยกเลิกครูอยู่เวร”

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 days 20 hours ago

"มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ครั้งที่ 1" ... ทุนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจ

(15 เมษายน 2567) -- นางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ได้รับมอบหมายจาก ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ในการเข้าร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ครั้งที่ 1”

ซึ่งการแสดงแสง สี เสียง ตำนานคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

#สพมสุรินทร์ #สงกรานต์67 #แผนพัฒนาจังหวัด #การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 3 hours ago

เชิญชวน "เที่ยวสุรินทร์ ฟินสงกรานต์" ประจำปี 2567

วานนี้ (13 เมษายน 2567) บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือบริเวณศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์) (สพม.สุรินทร์) ร่วมงานแถลงข่าวกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2567 ก่อนจะเริ่มมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นายสุระ ณะวงดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ

ซึ่งการจัดงาน "เที่ยวสุรินทร์ ฟินสงกรานต์" ประจำปี 2567 ได้รับความร่วมมือจากอำเภอทั้ง 17 อำเภอ นำขบวนแห่มหาสงกรานต์ไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และตามด้วยกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ในยามค่ำคืนอีกด้วย (ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตำนานคนเลี้ยงช้างสุรินทร์ซึ่งประกอบด้วยผู้คน-ชุมชนชาวกูย ชาวเขมร ชาวไทย ชาวจีน ซึ่งต่างมีวิถีการดำเนินชีวิตร่วมกัน

ส่วนในวันที่ 14-15 เมษายน 2567 จึงจะจัดเป็นการแสดงจริง นอกจากนั้น ภายในงานยังมีขบวนพระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัดนำมาแสดงด้วยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระ นอกจากนั้น ยังมีขบวนแห่จากชนเผ่าชาติพันธ์ของชาวจังหวัด

#สพมสุรินทร์ #สงกรานต์2567 #การศึกษา #ตำนานคนเลี้ยงช้าง

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 6 hours ago

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว และประกาศใช้วันครอบครัวไทยเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 จวบจนถึงปัจจุบัน

สพม.สุรินทร์ ขอส่งความสุขเนื่องในวันครอบครัวไทย อันเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงามต่อสถาบันพื้นฐานทางสังคมให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคงและความอบอุ่นแก่กันและกันตลอดไป

#สพมสุรินทร์ #วันครอบครัวไทย #การศึกษา #สุขสันต์วันครอบครัว

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

5 days 2 hours ago

ขับเคลื่อนเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากท้องถิ่น สอดรับนโยบายสอนรายวิชาพื้นฐาน

เช้าวันนี้ (13 เมษายน) 2567) – สพม.สุรินทร์ ร่วมกับ 35 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหิจ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน น้อมรำลึกพระคุณผู้ก่อตั้งเมืองพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานการปกครองเมืองสุรินทร์ โดยได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาที่จัดขึ้นเนื่องในวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดย ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) มอบหมายให้นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยนายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางปฤษณา อรรถเวทิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี, นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์ พนักงานราชการ, นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ พนักงานราชการ, นางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ซึ่งการประกอบพิธีในวันนี้นั้นดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กำหนดการทางพิธีสงฆ์ และกำหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

และได้รับเกียรติจากนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกอบพิธี

เข้าใจประวัติศาสตร์เมืองจากคำกล่าวสดุดี โดยนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

🟨3 ช่วงสมัยก่อร่างสร้างเมืองสุรินทร์ ... จากหมู่บ้านสู่เมือง จวบจนเป็นจังหวัด

"จากหลักฐานที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์ ในปีพุทธศักราช 2302 ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เชียงปุมและพี่น้องได้ใช้ภูมิปัญญาวิชาคชศาสตร์อันเป็นเลิศ จับช้างเผือกซึ่งแตกโรงมาจากกรุงศรีอยุธยา นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคืนสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระที่นั่งสุริยาอมรินทร์ จึงได้พระราชทานบำเหน็จความชอบโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นหลวงสุรินทรภักดี ปกครองหมู่บ้านเมืองที

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2306 จึงได้ขอพระบรมราชานุญาต ย้ายจากหมู่บ้านเมืองทีมาอยู่ที่บ้านคูปะทาย ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย กอปรกับมีกำแพงคูเมืองล้อมรอบถึง 2 ชั้น เป็นปราการป้องกันข้าศึกได้อย่างดี

ต่อมาสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระที่นั่งสุริยาอมรินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นเมือง “ปะทายสมันต์” และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง”

ในปีพุทธศักราช 2321 ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรี ทางการได้เกณฑ์กำลังจากเมืองปะทายสมันต์ เข้าร่วมกับกองทัพหลวงของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกไปตีเมืองเวียงจันทน์ ต่อมาราวปีพุทธศักราช 2324 ได้ยกกำลังไปปราบจลาจลที่เมืองเขมร เมื่อเสร็จศึกสงครามเมืองเวียงจันทน์และเมืองเขมรแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ปูนบำเหน็จเจ้าเมืองปะทายสมันต์ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง”

และในปีพุทธศักราช 2329 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองปะทายสมันต์เป็น “เมืองสุรินทร์” ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และปีพุทธศักราช 2451 ได้จัดตั้งเป็นจังหวัดสุรินทร์ตามการปรับปรุงรูปแบบการปกครอง

🟨กำเนิดการก่อตั้งอนุสาวรีย์

ทั้งนี้ ในการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย จะมีกำหนดขึ้นทุกวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ด้วยความสำนึกและตระหนักในพระคุณของพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ลูกหลานและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยการนำของนายพิศาล มูลศาสตรสาทร อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายเสนอ มูลศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและศูนย์รวมจิตใจของชาวสุรินทร์และบุคคลทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา โดยหล่อรูปเหมือนพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางด้วยทองเหลืองรมควันดำ สูงขนาดเท่าครึ่งของคนจริง หรือประมาณ 2.20 เมตร

และได้วางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2527 การก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2528 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ชาวสุรินทร์จึงได้ถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย นับแต่ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นมา"

#สพมสุรินทร์ #การศึกษา #ประวัติศาสตร์ #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

5 days 21 hours ago

ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) โดย ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพม.สุรินทร์, ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 สหวิทยาเขต

ตลอดจนข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ ชาว สพม.สุรินทร์ทุกคน ขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนครู ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดบันดาลพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป

#สพมสุรินทร์ #สงกรานต์67 #การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

6 days 36 minutes ago

การศึกษาฯ หนุนกิจกรรมพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม

วานนี้ (11 เมษายน 2567) นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธ์ุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) พร้อมด้วยนางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ในการเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2567 เมื่อเวลา 06.30 น ณ ลานอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยการรำบวงสรวงสืบศรัทธาฯ ถูกจัดต่อเนื่องเป็นที่ 11 และในทุก ๆ ปี ทางจังหวัดสุรินทร์ จะมีการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการฝึกซ้อมรำที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน 2567 จึงนับเป็นการสืบสานประเพณีของคนในท้องถิ่นเพื่อบวงสรวงขอพรจากเจ้าเมืองคนแรกของเมืองสุรินทร์ ให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง ประสบความสำเร็จในกิจการงานและอาชีพ

#สพมสุรินทร์ #การศึกษา #สพฐ #วัฒนธรรมเมือง

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

6 days 2 hours ago

💐💐สพม.สุรินทร์🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน🎉🎉
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจำนวน 14 ราย ดังนี้
1. วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 7 ราย
2. วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย