ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
xls ITA-o16 20 KB 13