ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์(เพิ่มเติมผลการพิจารณาย้ายฯ)

เรื่อง เพิ่มเติมผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กายย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ […]

» Read more