ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง (นักจัดการงานทั่วไปฯ))

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้