การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

หนังสือแจ้ง

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf IMG_20240118_0001 614 KB 269