แก้ไขวิชาเอกตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ฯ

แจ้ง รร ในสังกัด และแจ้ง สพท.อื่น