ผลพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

โดมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการประชุมครั้้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf มติที่ประชุมย้ายผู้บริหาร เพิ่มเติม 2 91 KB 183