ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผลพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งฯ)

ผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่ง่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศ อกคศ.สพม.สร.ผลการพิจารณา 38 ค.(2) 166 KB 68