ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ6-2566 2 MB 54