รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 2/2566

รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมบัวขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่2-2566 1 MB 48