รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 8 ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1-8 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ2-2566 6 MB 31