ระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่  6/2565

ระเบียบวาระการประชุม

ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8

ครั้งที่  6/2565

วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๕  เวลา  09.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf วาระประชุมประธานสหฯ ครั้งที่ 6-2565 163 KB 26