รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2565

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมประธานสหฯ ครั้งที่ 4-2565 236 KB 38