ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf วาระประชุมประธานสหฯ ครั้งที่ 4-2565 162 KB 24