ประกาศสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำปหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ2565

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำปหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ2565

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศ 478 KB 51