รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 32564 3 MB 95